thực nghiệm ứng dụng bộ lọc FIR âm thanh

Việc áp dụng bộ lọc FIR liên quan đến nhiều khái niệm và lý thuyết về xử lý tín hiệu số

Đi theo lý thuyết có nghĩa là hiểu các khái niệm, nguyên lý nhưng chúng tôi không nghiên cứu lý thuyết hay chứng minh lý thuyết mà chúng tôi hiểu sâu hơn về lý thuyết thông qua các thử nghiệm và giải quyết trong quá trình gỡ lỗi và tối ưu hóa âm thanh mà chúng tôi đã quen thuộc. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã thiết kế ít nhất 10 thử nghiệm để biến những thuật ngữ không quen thuộc và những khái niệm mơ hồ trở nên trực quan.

Nếu bạn là kỹ sư R&D âm thanh hoặc kỹ sư hệ thống, tôi tin rằng bạn phải làm quen với bộ lọc FIR, bạn cũng có thể có hiểu biết nhất định về ưu điểm và nhược điểm của FIR, nhưng trước khi bạn có thể thực sự thành thạo công cụ này, bạn vẫn cần phải hiểu các vấn đề sau. :

01. Đáp ứng xung và đáp ứng tần số được biến đổi như thế nào?

02. Tại sao chúng ta nên thêm phân tích cửa sổ vào phản ứng xung?

03. Tại sao bộ lọc FIR là phản ứng xung?

04. Pha tuyến tính và pha 0 là gì?

05. Tại sao các hệ số lọc phải đối xứng để đạt được pha tuyến tính?

06. Số lượng vòi của bộ lọc FIR ảnh hưởng như thế nào đến khả năng xử lý của nó?

07. Pha tối thiểu, pha tuyến tính và pha tối đa là gì?

08. Tại sao bộ lọc FIR cũng có thể có độ trễ bằng 0?

09. Tại sao chúng ta nên thêm cửa sổ vào bộ lọc FIR? Làm cách nào để tối ưu hóa độ trễ của bộ lọc?

10. Hiện trạng ứng dụng của bộ lọc FIR trong lĩnh vực âm thanh chuyên nghiệp như thế nào?

11. Cách chọn phần mềm: FIRDesigner, FilterHose, AEQ (FIRwizard), FIRCapture?

12. Cách chọn phần cứng: Cần bao nhiêu Taps? Tốc độ lấy mẫu 48kHz hay 96kHz? DSP hay FPGA?

Ngoài việc trả lời các câu hỏi trên, bạn cũng cần thành thạo ít nhất một phần mềm thiết kế bộ lọc FIR và sử dụng thành thạo nó. \ hai phần mềm thiết kế FIR phổ biến là FIRdesigner và FilterHose.