sửa lỗi vang số X8, X12, BF K1000 không kết nối máy tính- ‘21.7’ is not a valid floating point value

Hướng dẫn sửa lỗi phần mềm vang số windown 7 8 10

Lỗi phần mềm vang số X8, X12, BF K1000 không kết nối được máy tính và khi mở phần mềm báo lỗi ‘21.7’ is not a valid floating point value

Khi mở phần mềm lên sẽ hiển thị thông báo như hình dưới. Các bạn gặp lỗi này sẽ không thể kết nối phần mềm máy tính với vang số được.

Cách xử lý lỗi 21.7 không kết nối với vang số được:

AE vào menu Start – Control Panel- Clock and Region

Cửa sổ Region hiện ra anh em chọn chuyển từ ngôn ngữ vietnamese sang English – OK

Các bạn chỉ cần tắt phần mềm rồi mở lại sẽ kết nối được.

Nhớ cài driver cho cap RS232 đầy đủ nha ae

Video hướng dẫn fix lỗi 21.7 cho vang số