Thông báo thay đổi tên công ty INTEK Việt Nam

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi tên Công ty

Kính gửi: Quý Khách hàng và Quý Đối tác

Công ty TNHH Đầu tư INTEK Việt Nam xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và đồng hành tín nhiệm của Quý Khách hàng và các Đối tác trong suốt thời gian qua.

Công ty TNHH Đầu tư INTEK Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc thay đổi tên công ty tới toàn thể Quý khách hàng và Đối tác như sau:

1. Thay đổi tên công ty với các nội dung thay đổi chi tiết sau đây:

+ Tên cũ của doanh nghiệp: Công ty TNHH Sài Gòn INTEK

+ Tên mới của doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu tư INTEK Việt Nam

+ Các thông tin khác: Số điện thoại liên hệ, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp không thay đổi. Website Công ty thay đổi thành: INTEKVIETNAM.com

2. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023 Công ty TNHH Đầu tư INTEK Việt Nam chính thức sử dụng tên công ty theo sự thay đổi trên.

3. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2023 kính đề nghị Quý khách hàng và Đối tác sử dụng theo tên mà chúng tôi đã sửa đổi nêu trên khi thực hiện ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng, phát hành hóa đơn thanh toán và các giao dịch khác.

4. Việc thay đổi tên công ty sẽ không ảnh hưởng đến các quan hệ, giao dịch, nghĩa vụ dân sự cũng như việc thực hiện hợp đồng. Tất cả chính sách sẽ không thay đổi. Tất cả sản phẩm có dán tem SGI (Sài Gòn INTEK) trước đây vẫn được hỗ trợ bảo hành theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể hỗ trợ ký thêm phần bổ sung Phụ lục hợp đồng để sửa đổi tên mới này.

Công ty TNHH Đầu tư INTEK Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác được biết về sự thay đổi thông tin này và phối hợp thực hiện.

Xin chân trọng cảm ơn!